Όροι κρατήσεων

Επιβεβαίωση της κράτησης

Η επιβεβαίωση της κράτησης είναι έγκυρη εφόσον έχει πληρωθεί η προκαταβολή, δηλαδή το 25% του συνολικού κόστους διαμονής.
Σημείωση:

  1. Η επιβεβαίωση τυχόν διαθεσιμότητας από μέρους του STAY & DRIVE LUXURY ROOMS  για κάποια ημερομηνία, δεν συνεπάγεται ότι έγινε και ισχύει η κράτηση.
    Για να θεωρηθεί έγκυρη και οριστική οποιαδήποτε κράτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή του 25% του συνολικού κόστους διαμονής καθώς και απαντητικο email επιβεβαίωσης κράτησης.
  2. Η προκαταβολή θα πρέπει να σταλεί με fax ή με e-mail το αργότερο μέχρι την προθεσμία που θα σας δοθεί από το STAY & DRIVE LUXURY ROOMS.
  3. Τα αποδεικτικά κατάθεσης της προκαταβολής πρέπει επίσης να προωθηθούν στο STAY & DRIVE LUXURY ROOMS, είτε με fax είτε με e-mail.

Για τους τρόπους πληρωμής παρακαλώ δείτε εδώ

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν έξοδα της κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη.

Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης προσωπικών κρατήσεων, επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις:

0% Έξοδα ακύρωσης:

Επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής – Όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο STAY & DRIVE LUXURY ROOMS γίνει έως και 90 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:

  1.  To 100% της προκαταβολής επιστρέφεται
  2.  Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

50% Έξοδα ακύρωσης:

Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 50% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο STAY & DRIVE LUXURY ROOMS  γίνει από 21 μέρες έως και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση:

  1. To 50% της προκαταβολής επιστρέφεται
  2.  Ενημέρωση ακύρωσης γίνεται μέσω fax ή e-mail.

100% Έξοδα ακύρωσης:

Υπάρχει μία χρέωση της τάξεως του 100% της προκαταβολής όταν η ενημέρωση της ακύρωση στο STAY & DRIVE LUXURY ROOMS γίνει έως 20 μέρες πριν την ημερομηνία άφιξης.

Σημείωση: Δεν γίνεται καμία επιστροφή της προκαταβολής

Εξόφληση συνολικού ποσού

Η εξόφληση της κράτησης γίνεται στο STAY & DRIVE LUXURY ROOMS κατα την άφιξη.