ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Swift code :CRBAGRAA

Επωνυμία εταιρίας:

STAY AND DRIVE GROUP IKE

Τράπεζα : ALPHA BANK

Αριθμός λογαριασμού :

GR 2201407130713002002003618

713.00.2002003618