Χρήσιμα τηλέφωνα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

τηλ. 23713.50100

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ – ΟΡΜΥΛΙΑ

τηλ. 23710.41433

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

τηλ. 166

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

τηλ. 23910.21980

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

τηλ. 23710.22229

ΤΑΞΙ

τηλ.. 6951.472.947